Imitando la ghironda, Igor Polesitsky a Mosca, 16 aprile 2003 (Foto: Sergey Mikheev)

indietro

Igor Polesitsky
musica ricercata